Odoo - Sample 1 for three columnsKolmefaasilised elektriarvestid  

Otse ühendusega kuni 120A ja 5-amprilised. Kelleaga ja kellata mudelid. Saadaval RS485 väljundiga.

Odoo - Sample 2 for three columnsÜhefaasilised elektriarvestid

Kellaga ja kellata mudelid. Otseühendusega kuni 85A. Saadaval ka RS485 väljundiga.

Odoo - Sample 3 for three columnsM-bus ja Modbus elektriarvestid

Dinliistule paigaldatavad otse ja voolutrafo elektriarvestid. 

Odoo - Sample 1 for three columnsMoodularvestid

Ühe ja kolmefaasilised moodulelektriarvestid. Saadaval vaid 1-tariifsena.

Odoo - Sample 2 for three columnsERM voolutrafod (ELEQ)

Voolutrafod kaablile ja latile täpsusklassiga 0,2s. Elektrilevi heakskiit.

Odoo - Sample 3 for three columnsPSA voolutrafod (EFEN)

Voolutrafod kaablile ja latile täpsusklassiga 0,5. Elektrilevi heakskiit. 

Odoo - Sample 1 for three columnsAvatavad voolutrafod

Kompaktsed ja töökindlad voolutrafod täpsusklassiga 0,5 ja 1. 

Odoo - Sample 2 for three columnsMõõteseadmete erilahendused

Multimeetrid ja multikanalilie arvesti Modbus, M-bus, LON, Bacnet sideliidestega. 

Odoo - Sample 3 for three columns

M-bus ja Modbus kontsentraatorid

Laiendatavad andmekontsentraatorid M-bus ja Modbus seadmetele.

Odoo - Sample 1 for three columnsLiigpignepiirikud

Liigpingepiirikud klass B+C, klass C ja klass D. Kuni 25kA kombineeritud B+C või 1+2. 

Odoo - Sample 2 for three columnsKondensaatorpatarei ja komponendid    

Kontaktorid, kondensaatorpatarei kontrollerid ja kondensaatorid. 

Odoo - Sample 3 for three columnsEFEN sularid

Sularid madal ja keskpingele. Erinevad suurused ja voolud. 


Odoo - Sample 1 for three columnsReleed

Dinliistule pinge ja faasikontrollireleed. Hämarlüliti anduriga.

Odoo - Sample 2 for three columnsKaabliläbiviigud

IP67 kaabliläbiviigud (TSS, Rutaseal ja Klikseal). Meetrilised ja PG suurused.

Odoo - Sample 3 for three columnsMultiläbiviigud

IP65 multiläbiviigud, FL13 ja FL21 suurused. Saadaval erinevatele kaablisisendi arvule.