Metering.ee teenusega liitumise taotlus

Täitke allolev tabel kontaktandmete ja nõutavate teenusetingimustega, võtame teiega ühendust

Mida te teadma peate?

Elektrituruseadus ütleb, et liini valdaja peab paigaldama mõõteseadme, mis vastab õigusaktides kehtestatud nõuetele, 
et määrata kindlaks oma liini kaudu edastatava elektrienergia kogused ning tagada käesoleva seaduse ja võrgukoodi alusel 
mõõteandmete kogumine ja töötlemine. Mis see „mõõteseade” siis on? Mõõteseade, nagu on märgitud eespool nimetatud õigusaktis, 
on elektriarvesti koos mõõtetrafodega ja tariifide lülitusseadmetega.
Tänapäeval on arvestid varustatud sisseehitatud mõõtetrafodega ja sisseehitatud tariifilülitusseadmega. 

Otseliini idee on selles, et valdaja saab tarbitud taastuvenergia kogusest toetust 5,37 senti / kWh. 
Taastuvate toetuste eest maksab Elering, kes peab saama toetuse taotluse uue kuu 7. kuupäevaks.
Järelikult vajab otseliini valdaja tarbitud taastuvate tunnikoormuste registreerimiseks sobivat elektriarvestit, 
kuna tunni koormused on taastuvenergia toetussumma arvutamise aluseks. Vajalike andmete kogumiseks peab arvestil olema sideliides. 
Valdaja mugavuseks võib olla tarkvara, mis edastab andmed automaatselt Andmelattu.

                         Pidage nõu meie asjatundjatega

Vadim Sokolov (müük & konsultatsioon)
  +372 5058874
 vadim@pistrik.ee
Mihhail Morozov (service & support)
 +37257570346
 muxa@pistrik.ee

Meie kliendid

Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo
Demo Logo