Metering-ee

Kauglugemine veebis

Pilveteenus

Teenusest lähemalt

About

Kauglugemissüsteem veebis 24/7

Kuutasu põhine hinnamudel

Andmete edastamine Andmelattu

Andmete salvestamine CSV, XML

Sertifitseeritud seadmed

Turvalisus (https, backup 24t)

IEC 60870-5-102 / DLMS

  •  
  •  

Kortermaja või büroohoone

Sertifitseeritud 1- või 3-faasilised elektriarvestid, tunniandmed, 2-tariifne süsteem, aktiiv/reaktiiv võrku-võrgust, andmete edastamine Ethernet võrgus.


 

Odoo image and text block

Väiketootja või suur tarbija

Sertifitseeritud elektriarvesti tunniandmed, 2-tariifne süsteem, aktiiv/reaktiiv võrku-võrgust, andmete edastamine 3G või Ethernet võrgus.

Suur tootja või tarbija

Sertifitseeritud elektriarvesti, multipinge sisend, tunniandmed, aktiiv/reaktiiv võrku-võrgust, kõrgem täpsusklass, suurem mälu, vahetatavad sidemoodulid

A Great Headline

 

 

Teenuse osutamise leping nr SUB

 

Lepingupoolte andmed

 

Teenuse pakkuja:        OÜ Pistrik I-V

Registrikood:                10132754

Postiaadress:                 Laki 26 12519 Tallinn

Telefoninumber:            +372 3360241

E-post:                          info@pistrik.ee

Kodulehekülg:              www.metering.ee jawww.pistrik.ee

KMKR:                        EE100139583

Volitatud esindaja:        Mihhail Morozov

 

Klient:                        

Registrikood:               

Postiaadress:                

Telefoninumber:           

E-post:                         

KMKR:                       

Suhtluskeel:                 

Esindaja:                   

Esinduse alus:              

Esindaja kontaktid:        

 

Käesolev leping on sõlmitud

Käesolev leping kehtib alates   

 

Osutatav teenus

 

1.     andmeladu) vahel vastavalt andmelao juhenditele, kui pooled ei ole kokku leppinud teisiti.

 

2.     www.metering.ee kaudu.

 

3.     www.metering.ee keskkonnas koondtabelina, mida Klient saab kasutada talle Teenuse osutaja poolt loodud ja parooliga turvatud kasutajakonto kaudu. Kasutamine tähendab andmete vaatamist, analüüsimist ja allalaadimistwww.metering.ee veebikeskkonna kaudu.

 

4.     www.metering.ee veebikeskkonna kaudu.

 

5.    

 

6.    

 

 

Poolte kinnitused

 

Teenuse osutaja kinnitused:

 

7.    

 

8.    

 

9.    

 

10. 

 

11.  ja lepingu sõlmimine vastab Teenuse osutaja tahtele.

 

12. 

 

Kliendi kinnitused:

 

13. 

 

14. 

 

15. 

 

16. 

 

17. 

 

18. 

 

Lepingu alusel makstavad tasud

 

19. 

 

20. 

 

21. 

 

22. 

 

Poolte kohustused

 

Teenuse osutaja on kohustatud:

 

23. 

 

24. 

 

25. 

 

26. 

 

27. 

 

28. 

 

29. 

 

Klient on kohustatud:

 

30. 

 

31. 

 

32. 

 

33. 

34. 

 

Vääramatu jõud

 

35. 

 

36. 

 

37. 

 

Lepingu jõustumine ja lõpetamine

 

38.

 

39. 

 

40. 

 

41. 

 

42. 

 

43. 

 

44. 

 

45. 

 

46. 

 

 

Mihhail Morozov

[Ees- ja perekonnanimi, allkiri]

 

 


[Ees- ja perekonnanimi, allkiri] 

 


 

Lisa nr 1

Teenuse osutamise leping nr SUB…

Teenuse pakkuja:        OÜ Pistrik I-V

Registrikood:                10132754

Postiaadress:                 Laki 26 12519 Tallinn

Telefoninumber:            3360241

E-post:                          info@pistrik.ee

Kodulehekülg:              www.metering.ee jawww.pistrik.ee

KMKR:                        EE100139583

Volitatud esindaja:        Mihhail Morozov

 

Klient:                          

Registrikood:                 

Postiaadress:                

Telefoninumber:             

E-post:                           

KMKR:                                     

Suhtluskeel:                   

Esindaja:                       

Esinduse alus:                

Esindaja kontaktid:         

 

Käesolev leping on sõlmitud   

Käesolev leping kehtib alates    

 

Teenuse osutamise tehnilised tingimused (detailsemalt vt koondtabelit):

 

Sidepidamise viis

 

Sidekulu tasub1)

 

Keskseadmete arv

 

Mõõtepunktide arv

 

Andmed andmelattu edastab2)

 

 

1)           

 

2)            Teenuse osutaja (juhul, kui andmed edastatakse teenuse osutaja kaudu, siis lisandub teenuse hinnale 39,95 euro kuus)

 

Koondtabel JA HINNAD

Kuutasu  olenevalt el.arvestite arvust:

Toote / teenus

Ühikute arv

Ühiku maksumus

Kokku

1

Mõõtepunkt

1

0,00

0,00

2

Andmete edastus andmelattu

1

0,00

0,00

Kõik kokku ilma käibemaksuta:

10,00

 

Ühekordne liitumistasu

 

 

 

1

Liitumine Metering.ee (ühekordne)

1

0,00

0,00

Kõik kokku ilma käibemaksuta:

0,00

 

Tasu makstakse arvestite eest mille andmed on veatult edastatud (ajaliselt ja väärtuselt) andmelattu ja meteringi kooskõlas lepingu punktiga 19.

Tasu arvestatakse arvesti ülespaneku päevale järgneva kuu esimesest päevast alates.

HINNAD EI SISALDA KÄIBEMAKSU

 

Tehniliste tingimuste mõisted:

 

 

*Andmelattu andmete edastamiseks volitab Klient Teenusepakkujat selleks eraldi antava volikirjaga esitama AS-le Elering Kliendi mõõtepunktide andmed andmelattu. Andmete edastamise teenus aktiveerub 14 (neljateistkümne) kalendripäeva (v.a riigipühad) jooksul alates järgmiste andmete edastamisest Kliendi poolt Teenuse pakkujale:

 

 Mihhail Morozov

[Ees- ja perekonnanimi, allkiri]

 

 

 

 

[Ees- ja perekonnanimi, allkiri]