Privacy & Terms

Privaatsuspoliitika kirjeldab meie eeskirju ja protseduure Teie isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise kohta, kui Te teenust kasutate, ning selgitab Teie õigust privaatsusele ja seda, kuidas seadus Teid kaitseb. Tõlgendamine Sõnadel, mille algustäht on suurtäht, on tähendus, mis on määratletud allolevalt. Määratlustel on sama tähendus olenemata sellest, kas sõnad esinevad ainsuses või mitmuses. Definitsioonid Käesoleva privaatsuspoliitika tähenduses: Konto tähendab ainulaadset kontot, mis on loodud Teile juurdepääsuks meie Teenusele või meie Teenuse osadele Ettevõte (käesolevas lepingus viidatud kui “Ettevõte”, “Meie”, “Meil” või “Meid”) viitab OÜ Pistrik I-V-le, Laki 26, Jõhvi, Eesti. Küpsised on väikesed failid, mis salvestatakse Teie arvutisse, mobiilseadmesse või mis tahes muusse seadmesse ja mis sisaldavad Teie sirvimisajaloo üksikasju sellel veebisaidil. Riik viitab Eestile Seade tähendab mis tahes seadet, millel on juurdepääs Teenusele, nagu arvuti, mobiiltelefon või tahvelarvuti. Isiklikud andmed on igasugune teave, mis on seotud tuvastatud või tuvastatava isikuga. Teenus viitab E-poe platvormile Teenusepakkuja viitab OÜ Pistrik I-V-le, Laki 26, Jõhvi, Eesti. Kasutusandmed viitab automaatselt kogutavatele andmetele, mis on genereeritud läbi Teenuse kasutamise või Teenuse infrastruktuuri enda poolt (näiteks lehe külastuse kestus). Veebisait viitab E-poe veebisaidile, www.pistrik.ee Teie tähendab isikut, kes pääseb juurde teenusele või kasutab seda, või ettevõtet või muud juriidilist isikut, kelle nimel selline isik Teenusele juurde pääseb või seda kasutab. Kogutud andmete tüübid Isikuandmed Meie Teenuse kasutamise ajal võime paluda Teil esitada Meile teatud isikupõhist teavet, mida saab kasutada Teiega ühenduse võtmiseks või Teie tuvastamiseks. Isiku tuvastamise teave võib hõlmata, kuid mitte ainult: E-posti aadress Eesnimi ja perekonnanimi Telefoninumber Aadress, maakond, sihtnumber, linn Kasutusandmed Kasutusandmed Kasutusandmeid kogutakse teenuse kasutamisel automaatselt. Kasutusandmed võivad sisaldada sellist teavet nagu Teie Seadme Interneti-protokolli aadress (nt IP-aadress), brauseri tüüp, brauseri versioon, Meie Teenuse lehed, mida külastate, Teie külastuse aeg ja kuupäev, nendel lehtedel veedetud aeg, unikaalsed Seadme identifikaatorid ja muud diagnostilised andmed. Kui kasutate Teenust mobiilseadme kaudu või selle kaudu, võime koguda automaatselt teatud teavet, sealhulgas, kuid mitte ainult, Teie kasutatava mobiilseadme tüüp, Teie mobiilseadme kordumatu ID, Teie mobiilseadme IP-aadress, Teie mobiilseadme operatsioonisüsteem, Teie kasutatava mobiilse Interneti-brauseri tüüp, unikaalsed seadme identifikaatorid ja muud diagnostikaandmed. Samuti võime koguda teavet, mille Teie brauser saadab alati, kui külastate Meie Teenust või kui mobiilseadme kaudu Meie Teenusele juurde pääsete. Jälgimistehnoloogiad ja küpsised Kasutame küpsiseid ja sarnaseid jälgimistehnoloogiaid, et jälgida Meie Teenuses toimuvat tegevust ja salvestada teatud teavet. Kasutatavad jälgimistehnoloogiad on beacon’id, sildid ja skriptid teabe kogumiseks ja jälgimiseks ning Meie Teenuse täiustamiseks ja analüüsimiseks. Meie kasutatavad tehnoloogiad võivad hõlmata järgmist: Küpsised või brauseri Küpsised. Küpsis on Teie Seadmesse laetud väike fail. Saate seadistada oma brauserit keelduma kõigist Küpsistest või andma märku, kui Küpsis saadetakse. Kui Te aga Küpsiseid ei aktsepteeri, ei pruugi Teil olla võimalik mõnda Meie Teenuse osa kasutada. Kui Te pole oma brauseri sätteid kohandanud nii, et see keeldub Küpsistest, võib Meie Teenus Küpsiseid kasutada. Flash-küpsised. Meie Teenuse teatud funktsioonid võivad kasutada kohalikke salvestatud objekte (või Flash-küpsiseid), et koguda ja salvestada teavet Teie eelistuste või tegevuse kohta Meie Teenuses. Flash-küpsiseid ei halda samad brauseri seaded, mida kasutatakse brauseri küpsiste jaoks. Beacon’id. Teatud Meie Teenuse jaotised ja Meie e-kirjad võivad sisaldada väikeseid elektroonilisi faile, mida nimetatakse Beacon’iteks (ka clear GIF’id, pixel tag’id ja single-pixel gif’id), mis võimaldavad Ettevõttel näiteks loendada lehekülastajate või e-maili avanud inimeste arvu. Küpsised võivad olla “püsivad” või “seansiküpsised”. Püsiküpsised jäävad teie personaalarvutisse või mobiilseadmesse, kui olete võrguühenduseta, samas kui seansiküpsised kustutatakse kohe, kui sulgete oma veebibrauseri. Kasutame nii seansi- kui ka püsiküpsiseid järgmistel eesmärkidel: Tüüp: Seansiküpsised Haldaja: Meie Eesmärk: Need Küpsised on olulised, et pakkuda Teile Veebisaidi kaudu saadaolevaid Teenuseid ja võimaldada Teil kasutada mõningaid selle funktsioone. Need aitavad kasutajaid autentida ja takistavad kasutajakontodega seotud pettuseid. Ilma nende Küpsisteta ei saa Teie soovitud Teenuseid pakkuda ja Me kasutame neid Küpsiseid ainult Teile nende Teenuste pakkumiseks. Tüüp: Püsiküpsised Haldaja: Meie Eesmärk:Need Küpsised võimaldavad Meil meeles pidada valikuid, mida teete Veebisaidi kasutamisel, näiteks Teie sisselogimisandmete või keele-eelistuse meeldejätmine. Nende Küpsiste eesmärk on pakkuda Teile isiklikumat kogemust ja vältida seda, et peaksite iga kord Veebisaidi kasutamisel oma eelistusi uuesti sisestama. Lisateabe saamiseks Meie kasutatavate küpsiste ja Teie valikute kohta Küpsiste osas tutvuge Meie küpsistepoliitikaga või Meie privaatsuspoliitika küpsiste jaotisega. Teie isikuandmete kasutamine Ettevõte võib kasutada Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: Meie Teenuse pakkumiseks ja hooldamiseks, sealhulgas Teenuse kasutamise jälgimiseks. Konto haldamiseks: Teenuse kasutajaks registreerumise haldamiseks. Teie esitatud Isikuandmed võivad anda Teile juurdepääsu Teenuse erinevatele funktsioonidele, mis on Teile kui registreeritud kasutajale saadaval. Teiega ühenduse võtmiseks: Teiega ühenduse võtmiseks e-posti, telefonikõnede, SMS-i või muude samaväärsete elektrooniliste sideviiside kaudu, näiteks mobiilirakenduse tõukemärguanded uuenduste kohta või informatiivne suhtlus, mis on seotud funktsioonide, toodete või lepinguliste teenustega, sealhulgas turvavärskendustega, kui see on nende rakendamiseks vajalik või mõistlik. Et pakkuda Teile uudiseid, eripakkumisi ja üldist teavet muude Meie pakutavate kaupade, teenuste ja sündmuste kohta, mis on sarnased nendega, mille olete juba ostnud või mille kohta olete küsinud, välja arvatud juhul, kui olete otsustanud sellist teavet mitte saada. Teie taotluste haldamiseks: osalemiseks ja Teie meile esitatavate taotluste haldamiseks. Ettevõtte üleviimisel: võime kasutada Teie teavet, et hinnata või läbi viia ühinemist, loovutamist, ümberstruktureerimist, saneerimist, lõpetamist või mõne või kogu meie vara müüki või võõrandamist, olgu siis tegevuse jätkumise või pankroti, likvideerimise osana, või samalaadne menetlus, mille käigus üleantavate varade hulgas on Meie käsutuses olevad Isikuandmed Meie Teenuse kasutajate kohta. Muudel eesmärkidel: võime kasutada Teie teavet muudel eesmärkidel, näiteks andmete analüüsimiseks, kasutustrendide tuvastamiseks, Meie reklaamikampaaniate tõhususe kindlaksmääramiseks ning Meie Teenuse, toodete, teenuste, turunduse ja Teie kogemuste hindamiseks ja täiustamiseks. Võime Teie isikuandmeid jagada järgmistes olukordades: Ettevõtte üleviimisel: võime jagada või edastada teie isikuandmeid seoses ühinemise, Ettevõtte varade müügi, rahastamise või kogu või osa meie äritegevuse omandamisega või nende läbirääkimistega teisele ettevõttele. Sidusettevõtetega: võime jagada Teie teavet oma sidusettevõtetega, sel juhul nõuame, et need sidusettevõtted järgiksid seda privaatsuspoliitikat. Sidusettevõtete hulka kuuluvad Meie emaettevõte ja kõik muud tütarettevõtted, ühisettevõtete partnerid või muud ettevõtted, mida Me kontrollime või mis on Meiega ühise kontrolli all. Teie nõusolekul: võime Teie isikuandmeid Teie nõusolekul mis tahes muul eesmärgil avaldada. Teie isikuandmete säilitamine Ettevõte säilitab Teie isikuandmeid ainult nii kaua, kui see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkide saavutamiseks. Säilitame ja kasutame Teie isikuandmeid ulatuses, mis on vajalik Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks (näiteks kui Meilt nõutakse Teie andmete säilitamist kehtivate seaduste järgimiseks), vaidluste lahendamiseks ning Meie juriidiliste lepingute ja poliitikate jõustamiseks. Ettevõte säilitab kasutusandmeid ka sisemise analüüsi eesmärgil. Kasutusandmeid säilitatakse üldjuhul lühema aja vältel, välja arvatud juhul, kui neid andmeid kasutatakse Meie Teenuse turvalisuse või funktsionaalsuse parendamiseks või kui oleme seadusega kohustatud neid andmeid pikema aja jooksul säilitama. Teie isikuandmete edastamine Teie andmeid, sealhulgas Isikuandmeid, töödeldakse Ettevõtte kontorites ja muudes kohtades, kus töötlemisega seotud osapooled asuvad. See tähendab, et seda teavet võidakse edastada arvutitesse, mis asuvad väljaspool Teie maakonda, linna, riiki või muud haldusüksust, kus andmekaitseseadused võivad erineda Teie haldusüksuse omadest, ning neid saab säilitada. Teie nõusolek selle privaatsuspoliitikaga näitab Teie nõusolekut isikuandmete edastamisega. Ettevõte võtab kasutusse kõik mõistlikult vajalikud meetmed tagamaks, et Teie andmeid töödeldakse turvaliselt ja kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga ning Teie isikuandmeid ei edastata organisatsioonile või riigile, välja arvatud juhul, kui on olemas piisavad kontrollimeetmed andmete turvalisuse üle. Teie isikuandmete avalikustamine Õiguskaitse Teatud asjaoludel võidakse ettevõttelt nõuda Teie isikuandmete avaldamist, kui seda nõuab seadus või vastusena ametiasutuste (nt kohus või valitsusasutus) kehtivatele taotlustele. Ettevõte võib avaldada Teie isikuandmeid heas usus, et selline toiming on vajalik selleks, et: • Täita seadusest tulenevat kohustust • Kaitsta Ettevõtte õigusi või vara • Teenusega seotud võimalike rikkumiste ennetamine või uurimine • Kaitsta Teenuse kasutajate või avalikkuse turvalisust ja huve • Kaitsta juriidilise vastutuse eest Teie isikuandmete turvalisus Teie isikuandmete turvalisus on Meile oluline, kuid pidage meeles, et ükski Interneti kaudu info edastamise meetod ega elektrooniline säilitamisviis pole 100% turvaline. Kuigi Me püüame kasutada Teie isikuandmete kaitsmiseks äriliselt vastuvõetavaid vahendeid, ei saa Me tagada nende täielikku turvalisust. Muudatused käesolevas privaatsuspoliitikas Võime oma privaatsuspoliitikat aeg-ajalt värskendada. Teavitame Teid kõikidest muudatustest, postitades sellele lehele uue privaatsuspoliitika. Teil soovitatakse see privaatsuspoliitika perioodiliselt üle vaadata, et näha muudatusi. Selle privaatsuspoliitika muudatused jõustuvad siis, kui need sellele lehele postitatakse. Võtke meiega ühendust Kui Teil on selle privaatsuspoliitika kohta küsimusi, võite Meiega ühendust võtta e-posti teel: info@pistrik.ee