Modbus moodularvestid (3)
Energy meter UEM40-2C R 230V, 5-40A, Modbus, MID, 1-tariff
€78
Modular meter UEM1P5-4D R, 5A, 2-Tariff, MID
€196.8
Dinrail energy meter IE38MM (MID, IR, NFC, M-bus, S0, DUAL TARIFF, 80 A, 3-PM)
€168