Menu
Cart
Cart Login
Modular meter ED110.D0, 5-32A, 230V, 2T, MID
€121.2
Modular meter A3b, 1-T, 3x230/400V, 0.5-10(100) A, no MID
€60
Modular meter IE38MS (MID, IR, NFC, 2xS0, DUAL TARIFF, 80 A, 3-PM)
€158.4
Modular meter SDM320M, 10-100A, 230V
€36
Three-phase activ energy Meter ED310.D0, 5-63A, 3 x 230/400V, 2-Tf, MID
€156